Over CLARIAH

Wordle: CLARIAH

CLARIAH, Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities, is een gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur die digitale applicaties en data voor onderzoekers in de Geestes- en Sociale wetenschappen op een duurzame en gebruikersvriendelijke wijze toegankelijk gaat maken waardoor vernieuwend geesteswetenschappelijk onderzoek mogelijk wordt gemaakt.

Het werd gehonoreerd met 12.6 M€ uit NWO’s Roadmap for Large Scale Research Infrastructures for 2015-2018.

Als nationaal project beoogt CLARIAH het Nederlandse deel van de Europese CLARIN- en DARIAH-infrastructuren te ontwerpen en te beheren. Een belangrijk onderdeel van CLARIAH is het vergroten van de “user involvement” door onderzoekers via workshops, summerschools en zogeheten demonstrators te laten zien wat er met de beschikbare data en applicaties allemaal mogelijk is en door samen met onderzoekers in kaart te brengen welke wensen zij op het gebied van de digitale infrastructuur precies hebben.

De CLARIAH-infrastructuur zal onderzoekers toegang bieden tot grote verzamelingen digitale data en tot innovatieve en gebruiksvriendelijke applicaties voor de verwerking van deze data. Zowel de data als de applicaties zullen duurzaam worden beheerd, zodat ze ook in de toekomst van nut zijn voor geesteswetenschappers: van letterkundigen, historici en archeologen tot taalkundigen, spraaktechnologen en mediawetenschappers.

Data

Tekst, audio-visuele data, afbeeldingen, gestructureerde data en combinaties hiervan.

Geavanceerde verrijkingsgereedschappen

Applicaties voor het automatisch verrijken van data met bijvoorbeeld taalkundige annotaties, links naar externe bronnen, transcripties van gesprekken, interpretatie van beelden, enz.
Intelligent Zoeken in data en hun metadata, b.v. zoeken naar complexe taalkundige annotaties, semantisch zoeken, onderwerp gestuurd zoeken, zoeken in structurele data (databases), inclusief linked open data.

Analyse en Visualisatie

Geavanceerde applicaties voor het analyseren van data en hun metadata en de resultaten van zoekacties. Applicaties om deze analyses te visualiseren op verschillende manieren zoals geografische visualisatie.

Consortium

Het CLARIAH-consortium bestaat uit meer dan 40 partners: naast alle Nederlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen zijn ook universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, publieke organisaties en bedrijven aangesloten.
CLARIAH is een nationaal project dat het Nederlandse deel van de Europese CLARIN- en DARIAH-infrastructuren beoogt te ontwerpen en te beheren. Een belangrijk onderdeel van CLARIAH is het vergroten van de “user involvement” door onderzoekers via zogeheten demonstrators te laten zien wat er met de beschikbare data en tools allemaal mogelijk is en door in gesprek te gaan met diezelfde onderzoekers om zo in kaart te brengen welke wensen zij op het gebied van de digitale infrastructuur precies hebben.

Geschiedenis

CLARIAH is in Nederland het opvolgerproject van twee eerdere infrastructuur projecten, CLARIN-NL (2009-2015) en DARIAH-NL (2014-2020). Al deze projecten vormen nationale bijdragen van Nederland aan de Europese CLARIN en DARIAH infrastructuren (die resp. bestuurd worden door de CLARIN ERIC en de DARIAH ERIC).

De eerste versie van CLARIAH werd in 2011 ingediend en viel net-niet in de prijzen. Wel kreeg het CLARIAH-consortium 1 M€ “zaaigeld” om enerzijds het consortium te laten bestaan en anderzijds in 2013 een beter voorstel in te kunnen dienen. De inspanningen werden in juni 2014 door NWO gehonoreerd met een subsidie van 12,6 M€ onder de Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. CLARIAH is officieel op 13 maart 2015 van start gegaan. De finale versie van het voorstel kan hier gedownload worden.