Op dit moment zijn er nog geen "afgeronde" CLARIAH-projecten.