Werkplan

Doel van WP4 is om in 4 jaar (01-01-2015 – 31-12-2018) een research infrastructuur te realiseren (“Structured Data Hub”, SDH). In eerste instantie ten behoeve van de sociaal-economische geschiedbeoefening, voor de curatie, opslag, het vinden, linken, selecteren, visualiseren en analyseren van gestructureerde datasets, waarbij de SDH geïntegreerd moet kunnen worden met de totale CLARIAH4infrastructuur. Het uiteindelijke criterium voor het  slagen van het project is de mate waarin de SDH sociaal4economisch historici in staat stelt  om data en tools te combineren voor innovatief onderzoek.

Werkpakket 4 (NL)