Focus areas

This project focus on three different areas in the Humanities. gebieden die functioneren als voorloper voor andere disciplines en die samen alle vormen van data vertegenwoordigen: tekst, beeld, audio-visueel materiaal en gestructureerde data (databases).
De drie focusgebieden zijn:

  • Linguistics
  • Social-Economic History
  • Media Studies

In each area multidisciplinairy teams work of humanity scholars, comouter scientists and data providers work together in order to curate existing data and applications and link them together. The three focus areas will be supported by technology that is usefull for all of them.

Hoewel CLARIAH zich nu richt op drie gebieden, kunnen andere disciplines uit zowel de Geestes- als de Sociale wetenschappen ook hun data en applicaties aanmelden en mee laten doen in curatietrajecten.