CLARIAH-CORE WP3 (Taalkunde) Kick-Off

Op 30 juni j.l. werd de kick-off van work package 3 (WP3, taalkunde) van CLARIAH-CORE gehouden op het Meertens-instituut. Er waren zo’n 30 personen aanwezig die betrokken zijn bij de uitvoering van WP3.

De organisaties die meedoen aan WP3 zijn Meertens, INL, Vrije Universiteit, Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en Universiteit Groningen.

De bijeenkomst werd geopend door Sjef Barbiers, de leider van WP3. Gertjan Filarski gaf een presentatie over WP2, het technische werkpakket binnen CLARIAH-CORE, en de relatie ervan met WP3. Het algemene plan voor WP3 beschrijft wat er nodig is aan infrastructurele voorzieningen voor een taalkundig onderzoeker, in ieder stadium van het onderzoek. Het schetst wat er al is (bijv. gemaakt door eerdere projecten zoals CLARIN-NL en CLARIAH-SEED), en wat er nog bijgemaakt of verbeterd moet worden.

Voor iedere betrokken organisatie was er een presentatie over wat er gedaan gaat worden in CLARIAH-CORE. Grofweg kunnen de taken ook ingedeeld worden per thema.
De voornaamste thema’s zijn:

  • data en metadata
  • interoperabiliteit
  • zoeken en analyse
  • verrijking van data.

Na de presentaties werd er een algemene discussie gehouden en werden verschillende concrete afspraken gemaakt. Mijn indruk was dat het een zeer nuttige bijeenkomst was, die iedere betrokkenen een globaal overzicht van heel WP3 gaf, en die ook een aantal potentiële problemen of divergerende richtingen blootlegde, zodat die in een vroeg stadium expliciet gemaakt worden en besproken kunnen worden. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel.

 

Jan Odijk