CLARIAH-techdag

CLARIAH Techdag

Vrijdag 7 september was er de eerste CLARIAH-techdag: een bijeenkomst op verzoek van verschillende "techneuten" binnen de werkpakketten die de behoefte voelde om nu eens echt met elkaar van gedachten te wisselen over meer technische zaken. En dit zonder zich beperkt te voelen door een gehoor dat de gebruikte "techspeech" niet zou kunnen volgen.

Zo gezegd, zo gedaan maar uiteindelijk werd besloten om ook echte gebruikers uit te nodigen om te horen wat zij precies van CLARIAH verwachten.

Aanwezigen

Zo'n 40 mensen waren naar Utrecht gekomen: een mooie dwarsdoorsnede van de verschillende werkpakketten. Desalniettemin waren de "techneuten" oververtegenwoordigd en waren er nauwelijks de meer "klassieke" onderzoekers uit de Geesteswetenschappen. Wellicht was het niet realistisch om te verwachten dat zij naar zo'n techdag zouden komen. Julia Noordegraaf (WP5) had haar twijfels al geuit: "ik weet niet of ik als onderzoeker met zo'n programma zelf naar deze middag zou zijn gekomen".
Een goede les voor de volgende techdag.

Conclusie

Maar...... de bijeenkomst was wel zeer geslaagd omdat het goed liet zien dat we de afgelopen tijd enorm veel bereikt hebben. Veel verschillende software-initiatieven beginnen show-rijp te worden zoals in het gebruikersgedeelte duidelijk werd. Veel presentaties waren fascinerend om te volgen (hoog wow-effect) maar gingen soms zo snel dat niet duidelijk werd hoe je dat nu zelf kunt doen. Het is daarom nu zaak snel een aantal mooie showcases en demo's te maken om te laten zien wat er allemaal kan en vooral hoe je er zelf mee aan de slag kan gaan.

Hieronder verschillende presentaties met links naar de presentatie, de spreker(s) en de achtergrondinformatie

 

Tech-sessies User-sessies
Presentatie Slides Spreker(s) Info Presentatie Slides Spreker(s) Info
Timbuctoo / ANANSI Gertjan Filarski Entity typing en event extractie Marieke van Erp
CMDI2RDF Daan Broeder/
Menzo Windhouwer
Qber Ashkan Ashkpour 
LOD Laundromat Wouter Beek OpenSONAR Martin Reynaert
grlc Albert Meroño Peñuela ANANSI Gertjan Filarski 
Identificatie / Authenticatie / Autorisatie Themistoklis Karavellas Meertens Depositieservice (TLA/FLAT) Marc Kemp-Snijders / Menzo Windhouwer
Software Quality Guidelines Maarten van Gompel Dataset registratieservice Willem Melder, Eva Baaren, Liliana Melgar