Met SPARQL zoeken in de Short Title Catalogue Netherlands

sparqlRDFOp 13 april kwamen in de Koninklijke Bibliotheek circa 40 onderzoekers en bibliotheekmedewerkers samen om te leren werken met het SPARQL interface dat in het najaar van 2014 voor de Short Title Catalogue Netherlands (STCN) ontwikkeld is.

Met dat interface en de onderliggende RDF graph die tegelijk met dat interface gemaakt werd, kunnen veel complexere zoekacties worden uitgevoerd in de 204.000 titels die de STCN omvat. Van die titels zijn tal van aanvullende gegevens in de STCN opgenomen: plaats van uitgave, auteur, taal, aanwezigheid van illustratie etc. etc. Er kan met het nieuwe interface gezocht worden op pieken in de productie, op regionale spreiding van bepaalde literaire genres, op omvang van de uitgegeven boeken, etc. etc.

Na een korte introductie over de omzetting van de STCN naar RDF, begon de SPARQL uitleg. Aan de hand  van een voor deze workshop gemaakte handleiding, werden stap voor stap de belangrijkste commando’s doorgenomen. Na een uur of twee had iedereen de beginselen onder de knie. Ter plekke probeerden sommigen ook al uit wat de nieuwe zoektool voor hun eigen onderzoek op zal leveren.

De workshop werd afgesloten met een korte presentatie door INVENiT: een VU-project dat gegevens uit de STCN beoogt te koppelen aan prentenmateriaal zoals dat aanwezig is in de catalogus van het Rijksprentenkabinet (Rijksmuseum). In de aanloop naar de workshop heeft het INVENiT team de RDF graph van de KB overgenomen, om verder samenwerken in de toekomst mogelijk te maken. 

Peter Boot (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Marieke van Delft, Juliette Lonij (KB) en Els Stronks (UU) bedanken CLARIN voor de financiële steun voor deze workshop.

De handleiding van de workshop vindt u hier
en een andere blog over de bijeenkomst op de website van Literatuur & Samenleving (VU).