CLARIAH: Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities

Gehonoreerd met 12 miljoen euro

CLARIAH ontvangt een NWO-subsidie van 12 M€ om de digitale infrastructuur voor de Geesteswetenschappen - waarmee in het CLARIN programma al was begonnen - verder uit te bouwen. .

In het bijzijn van vele genodigden werd op dinsdag 1 juli door de staatssecretaris van OCW, Sander Dekker, en de voorzitter van NWO, Jos Engelen, officieel bekend gemaakt welke organisaties financiering krijgen voor hun voorstel in de 2e call van de Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten.

CLARIAH werd gehonoreerd met 12 M€.

Van alle gehonoreerde projecten werd een filmpje gemaakt waarin in 1 minuut wordt duidelijke gemaakt wat het programma precies behelst.

Meer informatie over CLARIAH: