Bitrot en Linkrot: wat is er aan te doen?

"De data van de maanlanding van 1969 zijn al tientallen jaren onleesbaar. Ze zijn netjes opgeslagen, maar er is geen computer meer die de gegevens kan lezen." Dit voorbeeld staat in een leesbaar artikel in de Trouw van 10-10-2015. Verschillende onderzoekers waaronder Dirk Roorda van DANS stellen methoden voor waarmee de rot op z' minst vertraagd kan worden.

De moeite van het lezen waard.