CLARIAH op de radio

Julia Noordegraaf, een van de medeschrijvers aan het succesvolle CLARIAH-voorstel, legt in de "De Kennis van Nu" uit wat CLARIAH nu precies is.