CLARIAH-PLUS gehonoreerd

* PERSBERICHT *

12 April 2018, Amsterdam

CLARIAH-infrastructuur krijgt met CLARIAH-PLUS het gewenste vervolg.

clariah plusVanmiddag honoreerde minister Ingrid van Engelshoven de CLARIAH PLUS-aanvraag met 13,8 miljoen euro. Daarmee kan het geesteswetenschappelijk consortium onder leiding van het Huygens ING verder bouwen aan de nationale digitale CLARIAH-infrastructuur voor de geesteswetenschappen.

In het kader van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur heeft minister Ingrid van Engelshoven van OC&W namens de NWO € 13,8 miljoen toegekend aan het project CLARIAH PLUS. De toekenning is namens een nationaal consortium van universiteiten en geesteswetenschappelijke instituten in ontvangst genomen door de Principal Investigator (PI) Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens ING.

Heerma van Voss: ‘Deze toekenning is een bevestiging van het grote belang van de CLARIAH-infrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen in Nederland en ver daar buiten. Deze infrastructuur zal niet alleen het karakter van het geesteswetenschappelijk onderzoek wezenlijk veranderen, maar ook van het sociaal wetenschappelijk onderzoek.’

In de afgelopen vier jaar is door het consortium in het CLARIAH-CORE-project de basis gelegd van de CLARIAH-infrastructuur. Omdat de CLARIAH-infrastructuur een integraal onderdeel is van de Europese CLARIN en DARIAH initiatieven speelt Nederland internationaal een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van een Europese infrastructuur voor de Geesteswetenschappen. Dankzij deze toekenning kan Nederland die rol in de komende jaren bestendigen en verder uitbouwen.

CLARIAH-CORE focuste speciaal op taalkunde, sociaal-economische geschiedenis en mediastudies, In CLARIAH-PLUS worden daaraan toegevoegd infrastructuur voor de disciplines die teksten niet op de gebruikte taal, maar op de inhoud bestuderen, zoals letterkunde, geschiedenis, maar ook filosofie en theologie.

Het consortium achter dit project dat zich voor de komende tien jaar gecommitteerd heeft aan CLARIAH bestaat uit Huygens ING, het Instituut voor de Nederlandse Taal, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), de Koninklijke Bibliotheek, het Meertens Instituut, het Max Planck Instituut te Nijmegen en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daarnaast participeren de volgende instellingen: Data Archiving and Network Services (DANS), Fryske Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),  Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS), Nationaal Archief, Netherlands Institute of Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Netherlands eScience Center, Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit.

Voor de redactie

Voor meer informatie neem contact op met CLARIAH: Arjan van Hessen, (Tel: +31 621 888 146)

Neem voor het aanvragen van een (telefonisch) interview met Lex Heerma van Voss (PI en voorzitter Executive Board van CLARIAH) en/of Gertjan Filarski (CTO van CLARIAH) contact op met Thijs van der Veen, Communicatieadviseur Huygens ING / Humanities Cluster, 06-46110399, .

clariah plus clariah plus clariah plus

De filmpjes zijn voorzien van Nederlandse ondertiteling mbv de CLARIAH Automatische Spraak Herkenner + een beetje post-processing. De Engelse ondertiteling is gedaan mbv DeepL op basis van de Nederlandse ondertiteling na de post-processing en vervolgens gecorrigeerd voor de ergste fouten (Geesteswetenschappen -> Spiritual Science). De ondertiteling kan gekozen worden via de cc-button.