Digitaal Erfgoed Zichtbaar: Call for Proposals

logo DENDigitaal Erfgoed Zichtbaar, een van de drie werkpakketten binnen NDE, is op zoek naar projecten die een brug kunnen slaan tussen bestaande erfgoedplatforms en kanalen buiten de erfgoedsector. Hoe kan de zichtbaarheid van digitaal erfgoed worden vergroot? Welke combinaties zijn er te maken zodat nieuw publiek wordt bereikt met de rijkdom van de historische collecties?  Het indienen van proposals kan tot en met 11 juni 2016. 

Digitaal Erfgoed Zichtbaar richt zich enerzijds op de vraag van de gebruiker en anderzijds op het ontwikkelen van vaardigheden bij de erfgoedprofessional. Daarnaast worden er binnen dit werkpakket zichtbaarheidsprojecten uitgevoerd. Deze voorbeeldprojecten dragen bij aan de zichtbaarheid van digitaal erfgoed in Nederland. Doelen van deze projecten zijn meer publieksbereik en gebruik en het verkennen hoe dit bereikt kan worden. Samenwerking is hierbij een belangrijk criterium, vanwege het domeinoverstijgende aspect en het bundelen van expertise en kracht.

De volledige tekst staat hier.