Franciska de Jong benoemd tot hoogleraar eResearch for the Humanities

Prof. dr. Franciska de Jong is per 1 september aan de faculteit Geesteswetenschappen benoemd tot hoogleraar eResearch for the Humanities. Deze nieuwe leerstoel is gericht op de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van digitale infrastructuren voor geesteswetenschappelijk onderzoek.

Per september 2015 is Franciska de Jong tevens directeur van CLARIN ERIC, het bestuursorgaan van CLARIN dat gehuisvest is bij de Universiteit Utrecht. CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) is een grootschalige Europese onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. CLARIN zet zich in om onderzoekers in deze vakgebieden laagdrempelige toegang te verschaffen tot digitale taalgegevens uit heel Europa, en tot tools om deze data te bewerken. De invulling van de leerstoel zal grotendeels in het teken staan van de ambities van CLARIN ERIC.