GfK draagt archief kijk- en luistercijfers over aan Beeld en Geluid

Maandag 17 september 2018 heeft het marktonderzoeksinstituut GfK haar archief met kijk- en luistercijfers overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Het betreft de kijkcijfers uit de periode 1967-2001 en luistercijfers uit de periode 1967-2011.

290152 van%20links%20naar%20rechts%20eppo%20van%20nispen%20tot%20sevenaer%20%28beeld%20en%20geluid%29%2c%20julia%20noordegraaf%20%28uva%29%20en%20liesbeth%20nekkers%20%28gfk%29 b149db large 1537196236Van links naar rechts Eppo van Nispen tot Sevenaer (Beeld en Geluid),
Julia Noordegraaf (UvA, CLARIAH) en Liesbeth Nekkers (GfK)

 

GfK voert al sinds 1967 onderzoek uit naar het kijk- en luistergedrag van de Nederlandse bevolking. Het kijk- en luisterarchief biedt een schat aan informatie voor historische onderzoek en is een verrijking van de Beeld en Geluid collectie.

Kijk- en luistercijfers uit de periode 1967-1995 zijn op papier gerapporteerd, de periode daarna is digitaal beschikbaar. Beeld en Geluid werkt samen met CLARIAH, de onderzoek infrastructuur voor onderzoekers in de Geesteswetenschappen, om alle papieren cijfers te digitaliseren en voor onderzoekers beschikbaar te maken.

Voor het archiveren van de kijk- en luistercijfers uit de periode na 2001 (TV) en na 2011 (radio) wordt momenteel overlegd met de Stichting Kijkonderzoek (SKO) en de Stichting Nationaal LuisterOnderzoek (NLO).

CLARIAH

Voor CLARIAH is dit een prachtige bron om de geschiedenis van de consumptie en beleving van publieke radio en televisie te onderzoeken. Bronnen voor het in kaart brengen van kijkers en luisteraars uit het verleden zijn schaars, wat het onderzoek naar de impact van radio en televisie op het publiek lastig maakt - het is vaak alleen mogelijk om via interviews kleinschalig onderzoek te doen. Met deze data hebben we een representatief beeld van de kijk- en luisterdichtheid van de publieke radio en televisie, vanaf 1967 continue gemeten, inclusief een waardering van specifieke programma's. 
 
Binnen werkpakket 5 zal samengewerkt worden met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid om deze data beschikbaar te stellen voor mediawetenschappelijk onderzoek. 

Het volledige persbericht staat hier.