Groot Nationaal Onderzoek 'Sprekend Nederland'

Sprekend Nederland

Wetenschappers en media slaan de handen ineen om een unieke momentopname van de Nederlandse spraak te maken met de 'Sprekend Nederland'-app.

Wat zegt mijn spraak over mij? En hoe oordeelt de rest van Nederland over de manier waarop ik spreek? Verdwijnen de accenten of is de diversiteit aan tongvallen nog springlevend? De NTR ontwikkelt, met o.a. CLARIAH en NWO als partners, een app om dit te onderzoeken. Taalonderzoekers werken mee aan de voorbereiding en gebruiken de data voor hun onderzoek. De opgenomen spraak zal op een CLARIN-compatibele wijze bij het CLARIAH-center Beeld en Geluid worden opgeslagen zodat het voor alle onderzoekers beschikbaar komt.

Op welke manier wordt er nu in Nederland gesproken?

Welke beelden worden daaraan gekoppeld en vinden mensen de taal mooier als het lijkt op hun eigen manier van spreken of juist niet? Om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen, zijn veel data nodig: spraakopnamen van verschillende sprekersgroepen en het oordeel van die sprekersgroepen over elkaars spraak. Wetenschappers en omroep NTR werken daarom samen in het project Sprekend Nederland om een unieke momentopname van de Nederlandse spraak te maken.

Vanaf november is de webserie 'Spreekhokken' te zien waarin mensen met verschillende tongvallen waardeoordelen over elkaar uitspreken.

In het komende jaar worden zoveel mogelijk Nederlandse accenten en de beelden die daaraan kleven met behulp van een app op een wetenschappelijk verantwoorde wijze in kaart gebracht. Door deze manier van dataverzameling kan elke Nederlander bijdragen aan het onderzoek. Sprekend Nederland biedt hiermee een unieke gelegenheid om een groot aantal proefpersonen voor taalkundig, sociolinguïstisch, sociaalgeografisch en psychologisch onderzoek in te zetten.

Sprekend Nederland-app

Begin december 2015 wordt de Sprekend Nederland-app grootschalig gelanceerd in onder andere het wetenschapsprogramma De Kennis van Nu. Als deelnemer kun je vanaf dat moment aan de slag. Door het gebruiken van de app word je verleid om actief te blijven en je eigen manier van spreken steeds beter te leren kennen via directe feedback die je krijgt van andere app-gebruikers. Tegelijkertijd gaat een team van wetenschappers aan de slag met de groeiende schat aan data. De app zal gratis beschikbaar zijn voor Android en iOS.

meer informatie op de website van de NTR.