LAB Taal & Toegang

Onze samenleving verandert. In 2024 zal het aantal mensen van boven de 80 verviervoudigd zijn. Driekwart van de 80-plussers heeft in meer of mindere mate behoefte aan zorg. Tegelijkertijd worden mensen meer op zichzelf en elkaar aangewezen.
(Bron: Ik ben Alice, 2015, Documentaire)

Nederlandse Taalunie Kennisland

Wat wordt er gedaan?

Kennisland en de Taalunie organiseren een lab Taal en Toegang om te onderzoeken hoe taal en taal- en spraaktechnologie kunnen worden ingezet om ouderen nog beter te laten participeren aan de samenleving en hen toegang te verlenen tot nieuwe en bestaande producten en diensten. Het kan hierbij gaan om zowel zorggerelateerde producten en diensten die te maken hebben met ouderdomsgebreken, als producten en diensten ter verhoging van de kwaliteit van de leefwereld van ouderen.

Werkwijze

De werkwijze voor het lab wordt gekenmerkt door een doelgroepgerichte benadering, waarbij de beoogde doelgroep in alle fasen van het lab betrokken wordt. Zo zijn in een vooronderzoek eerst de leefwereld, behoeften en wensen van ouderen in kaart gebracht. Op de workshopdag, die plaatsvindt op 14 december, zullen experts en ouderen nadenken over mogelijke producten en diensten. De deelnemende ouderen zullen erop toezien dat de ideeën aansluiten bij hun leefwereld. De expertskomen uit uiteenlopende disciplines: taal- en spraaktechnologen, (social) designers en mensen uit het bedrijfsleven.

Met de uitkomsten van het lab willen Kennisland en de Taalunie nieuwe samenwerkingen rond het thema stimuleren, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands.

Meedoen?

Wie interesse heeft in de resultaten van het lab of in deelname aan de workshopdag op 14 december aanstaande, kan contact opnemen met:
Tessa Askamp van Kennisland ().