Open Access in de geesteswetenschappen

Sinds november 2013 kunnen Nederlandse wetenschappers niet langer om Open Access (OA) heen. In een brief die staatssecretaris Sander Dekker van OCW toen aan de Tweede Kamer stuurde, staat dat binnen tien jaar alle nieuwe wetenschappelijke publicaties van Nederlandse auteurs voor iedereen vrij toegankelijk moeten zijn. Bij dit streven vindt de staatssecretaris de VSNU van aan zijn zijde. Ook onderzoeksfinanciers als NWO en de ERC verplichten op dit moment dat publicaties OA beschikbaar komen. Deze ontwikkelingen stellen de Nederlandse wetenschap voor een enorme uitdaging. Verdienmodellen rond OA publicaties moeten nog nader uitgewerkt worden, alsook zaken die samenhangen met kwaliteitswaarborging, toegankelijkheid, enzovoorts. Zeker ook binnen de geesteswetenschappen zal een breed debat gevoerd moeten worden over hoe OA gerealiseerd moet gaan worden.

Dit is de eerste paragraaf van een "position paper" van Anja Smiot, directeur van de Utrechtse Universiteits Bibliotheek. Het volledige artikel staat hier.