Vacature voor een postdoc computationele taalkunde in Utrecht

Postdoc 'Kwantitatief onderzoek naar intra- en inter-auteurvariatie in de Nederlandse Gouden Eeuw'

logo uuT

In het kader van het NWO project "Language Dynamics in the Dutch Golden Age: linguistic and social-cultural aspects of intra-author variation" is bij het onderzoeksinstituut UiL-OTS plaats voor een Postdoctoraal onderzoeker (Postdoc). Onderzoeksprogramma Mede dankzij een dynamisch politiek, religieus en cultureel klimaat was het Nederlands in de Gouden Eeuw volop in beweging. Door standaardisatieprocessen en natuurlijke taalontwikkelingen was de taal een smeltkroes van langzaam verdwijnende taaleigenschappen uit het Middelnederlands en nieuwe mogelijkheden om woorden en zinnen te vormen. Deze taaldynamiek resulteerde in veel variatie binnen auteurs (intra-author variation).

icoonpdfHier de volledige tekst van de advertentie.