Reference Cultures and Imagined Empires in Western History

De conferentie "Reference Cultures and Imagined Empires in Western History: Global Perspectives, 1815-2000" (Utrecht, 11-13 juni, 2014) beoogt onderzoekers bijeen te brengen die baanbrekend onderzoek verrichten naar processen van transnationale culturele beïnvloeding, zowel via traditioneel historisch onderzoek als met behulp van technieken uit de digital humanities.

Deze conferentie komt voort uit de projecten:

  • E-Humanity Approaches to Reference Cultures: The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, 1890-1990'
  • 'Asymmetrical Encounters: Digital Humanities Approaches to Reference Cultures in Europe, 1815–1992'.

Het eindproduct van de conferentie is een wetenschappelijke bundel.

Call for papers mogen worden gemailed.  Met vragen kunt u terecht bij Jaap Verheul of Pim Huijnen en meer informatie vindt u op de transatlantis website.