Reflecting on the future of QDA Software

Kansen en uitdagingen voor de Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en daarbuiten

Datum: 25 en 26 augustus 2016
Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam
Deadline voorstellen: 3 januari 2016
Officiële uitnodiging PDF

Doel van de Conferentie

Doel van de conferentie is het initiëren van een discussie over  toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen tussen ontwikkelaars en gebruikers van kwalitatieve data-analyse Software (QDAS).
Om alle betrokkenen aan bod te laten komen, zijn zowel gebruikers als ontwikkelaars van QDAS benaderd om hun papers te komen presenteren. Van de volgende ontwikkelaars is inmiddels een positieve reacties ontvangen:
ATLAS.ti, Dedoose, Feldpartitur, F4 analyseren, HyperRESEARCH, MAXQDA, NVivo, Textifter, Transana, QDA Miner, Quirkos.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is bedoeld voor QDAS gebruikers.

Indienen

het paper moet aan de volgende zaken voldoen:

 • Maak duidelijk welke thema's geaddresseerd worden (zie hieronder)
 • Beschrijf zowel de kansen als de uitdagingen die je, gegeven de thema's, ziet voor QDAS
 • Maximum lengte van 1500 worden
 • Stuur voor 3 januari 2016 het paper op naar .

Thema's

De thema's op de QDAS-conferentie zijn:

 • big data en text mining
 • compatibiliteit tussen QDAS pakketten
 • cloud-gebaseerde platforms
 • beveiliging van gegevens
 • digitale archivering
 • data-archieven
 • volledig uitgeruste software versus licht versies
 • open access / open source
 • gebruiksvriendelijkheid van software