Site visit voor CLARIAH-voorstel

De NWO-commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten heeft besloten dat een delegatie van de commissie dinsdag 11 februari een site visit zal uitvoeren om uw aanvraag nader met u te bespreken.

Deze (besloten) site visit zal plaatsvinden op dinsdag 11 februari 2014.

Als programma voor deze site visit stelt de commissie voor:

13:00-13:30 Inloop, koffie & thee
13:30-14:00 Besloten bijeenkomst van de delegatie
14:05-14:30 Presentatie van de aanvraag
14:30-15:30 Discussie met de delegatie
15:30-16:15 Demo's door onderzoekers en koffie & thee
16:15-16:45 Besloten bijeenkomst van de delegatie
ca. 4 uur Totaal

 

De delegatie van de commissie bestaat uit:

dhr. prof. dr. E.M. Meijer (voorzitter) Scheikunde, TUE
dhr. prof. dr. F. Zwarts Letteren, RUG
dhr. prof. dr. K.H.K.J. Jungmann Wis- en Natuurkunde, RUG
mw. prof. dr. J. Gierveld Sociale wetenschappen, VU
dhr. prof. dr. R. Rabbinge Duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid, WUR
dhr. C. Langerak Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
mw. C.E. Schaafsma NWO
dhr. drs. J.K. Wiegel Secretaris NWO-commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten

 

De site visit plaatsvinden op het volgende adres:

Trippenhuis Trippenhuis
Kloveniersburgwal 29
1011 JV Amsterdam