Symposium over de Publieke Infrastructuur

Datum 29 november 2019 logo nde
Tijd 13:00 - 17:30
Locatie De Theaterloods, Radio Kootwijk

Wetenschaps- en erfgoedinstellingen richten zich, net als de samenleving, steeds meer op digitale producten en diensten.
In verschillende initiatieven bouwen deze instellingen mee aan onderdelen van een gemeenschappelijke publieke digitale infrastructuur.

Maar hoe robuust zijn die initiatieven eigenlijk? Ze staan vaak onder financiële en/of organisatorische druk of verdwijnen na verloop van tijd.
Het ontwikkeltempo van publieke digitale diensten ligt laag in vergelijking met dat van de grote spelers op het web. De rol van de publieke sector in het digitale domein lijkt mede hierdoor te marginaliseren en de vrije toegang tot kennis en informatie zelf, als basis voor een gezonde moderne samenleving, komt daarmee steeds meer onder druk te staan.

De Theaterloods FoyerFoyer van de Theaterloods Tegelijkertijd (of mede daardoor) bestaat het risico dat het web gaandeweg steeds minder open, democratisch, neutraal en transparant is. Een breed gedragen visie als kader voor zulke initiatieven lijkt te ontbreken.
Een gevolg hiervan is dat de publieke digitale infrastructuur kwetsbaar en vaak weinig duurzaam oogt.

In april 2019 verscheen “Shared Digital Europe” dat nieuwe kaders voor Europees digitaal beleid schets. Dit visiedocument pleit voor een veelomvattender kader voor een Europees digitaal beleid gericht op een rechtvaardige en democratische digitale omgeving. Een beleid waar fundamentele vrijheden en rechten worden beschermd, waar sterke openbare instellingen in het algemeen belang functioneren en waar mensen inspraak hebben in de manier waarop hun digitale omgeving werkt.

CLARIAH en het Netwerk Digitaal Erfgoed zetten in op brede samenwerking rondom publieke, digitale infrastructuren. Maar kunnen we de rol van onze organisaties duidelijker definiëren op basis van dit recente Europese visiedocument? En op welke manier kunnen we deze rol vormgeven op het gebied van beleid, technologie, organisatie en financiering om een publieke infrastructuur ook in de toekomst te borgen?

Tijdens het symposium gaan we in op de vraag welke rol en verantwoordelijkheden erfgoedinstellingen, onderzoeksinstellingen en andere kennisinstellingen hebben voor het bieden van toegang tot kennis en informatie in het digitale domein.

Drie sprekers geven een prikkelende inleiding, ieder vanuit een eigen perspectief. Wat zijn de verwachtingen van de samenleving, van de markt en van de publieke sector. Een panel gaat hierover in gesprek met elkaar en de zaal.

Het symposium wordt georganiseerd door CLARIAH en het Netwerk Digitaal Erfgoed en vindt plaats in het kader van de Week van het Digitaal Erfgoed.