THATCAMP UTRECHT

Er komt weer een THATCAMP,  dit keer georganiseerd in Utrecht. Het is een 2-daagse bijeenkomst waar aan alle geesteswetenschappers in Nederland de gelegenheid wordt geboden om met dataproviders, IT’ers en elkaar ervaringen en/of vragen te delen rondom het gebruik van digitale middelen in onderzoek en/of onderwijs. Volgens de ‘regels’ van het THATCamp wordt het tweedaags programma op 28 en 29 januari 2015 grotendeels door de deelnemers zelf vastgesteld.

Iedereen kan vooraf en zelfs aan het begin van de bijeenkomst, voorstellen aandragen. Wel ligt de nadruk op de praktijk: het gebruik van digitale technieken in uiteenlopende aspecten van onderzoek en onderwijs en het gezamenlijk werken aan ter plekke of van tevoren vastgestelde projecten.
Anders dan veel Digital Humanities-conferentie biedt het format van het THATCamp hiervoor immers een unieke gelegenheid: niet alleen geesteswetenschappen zijn vertegenwoordigd, maar ook experts op het gebied van databeheer en programmeurs met technische kennis van zaken.

De voorgestelde sessies die tezamen het programma vormen, hebben een gelijksoortige opzet. Ze worden door één of meerdere mensen voorgezeten die theorie, uitleg of ervaringen presenteren, waarna iedereen (neem je laptop mee!) binnen het thema van de sessie zelf aan de slag kan. Gewerkt kan worden met vrij beschikbare databestanden, maar onderzoekers wordt vooral gevraagd met hun eigen data aan de slag te gaan: iedereen die belangstelling heeft zijn (analoge of digitale) databestanden te ontsluiten of analyseren, kan deze meenemen. (Neem dan van tevoren even contact op met de organisatoren om van gedachten te wisselen over format en doel.)
Tot slot verzorgt David Berry (University of Sussex), samensteller van het standaardwerk Understanding Digital Humanities, op 28 januari een keynote.

Deze sessies worden al aangeboden:

  • Maak je archief nuttig: van papier naar digitale data
  • Haal je eigen online databestanden binnen: Data harvesten via (Json) rest calls
  • Het digitaal ontsluiten van audiobestanden: van cassette naar doorzoekbaar bestand
  • Evernote (en andere tools) voor geesteswetenschappers
  • Introductie in Python
  • Introductie in programmeren: Coding the Humanities
  • De mogelijkheden en beperkingen van topic modeling
  • Netwerk analyse en visualisatie met Sci2 
  • Digital Humanities in het hoger onderwijs


Kijk op de eigen website (Utrecht.thatcamp.org) voor meer informatie. Deelname aan het THATCamp is gratis, maar aanmelding via de site is verplicht. Doe dat op tijd, want het aantal deelnemers is beperkt en ervaring leert dat de animo groot is!

Informatie Utrecht.thatcamp.org
Locatie Drift 25, 3512 BR Utrecht (001, 003, 005, 101)
Datum 28 & 29 januari 2015
Deelnemers 80 (max 120)
Organisatie Pim Huijnen, Melvin Wevers (Translantis), 
Ilja Nieuwland (Huygens/ING), Arjan van Hessen (CLARIAH)
Contact Pim Huijnen:    
(Co-)organiserende instellingen Translantis-project en Asymenc-project, Universiteit Utrecht
CLARIAH
Huygens/ING
Digital Humanities Lab Utrecht
Descartes for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities