Wordle: CLARIAH

Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities (CLARIAH) is een gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur voor de geestes- en sociale wetenschappen. Onderzoekers zullen via de CLARIAH infrastructuur toegang hebben tot grote verzamelingen digitale data en tot innovatieve en gebruiksvriendelijke applicaties voor de verwerking van deze data. Zowel de data als de applicaties zullen duurzaam worden beheerd, zodat ze ook in de toekomst van nut kunnen zijn voor wetenschappers: van letterkundigen, historici en archeologen tot taalkundigen, spraaktechnologen en mediawetenschappers.

Downloads

De finale versie van het goedgekeurde CLARIAH-CORE voorstel (2013-2014) en CLARIAH-PLUS voorstel (2017-2018) kunnen hieronder gedownload worden.

CLARIAH CORE CLARIAH-CORE CLARIAH-PLUS