Werkplan

Wat is CLARIAH Media Studies?

Het doel van CLARIAH Media Studies is een onderzoeksomgeving te realiseren voor geesteswetenschappers die werken met gedigitaliseerde en digitaal geboren audiovisuele en hieraan gerelateerde tekstuele mediabronnen. De onderzoeksomgeving is ingebed in de nationale CLARIAH infrastructuur. Aan het focusgebied Media Studies werken de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De individuele leden van het Media Studies team vind je hier (onder ‘WP5’).

Voor wie is CLARIAH Media Studies?

CLARIAH Media Studies is voor media-onderzoekers en geesteswetenschappers die audiovisuele en tekstuele mediabronnen en datasets willen exploreren, selecteren en analyseren. Onderzoekers kunnen de gereedschappen hiervoor op kritische wijze en in combinatie met elkaar inzetten voor kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek naar vraagstukken over cultuur, geschiedenis, politiek, discours en digitale media.

Wat wordt er gebouwd?

We bouwen een platform dat onderzoekers ondersteunt en op nieuwe manieren uitdaagt in het doorzoeken, verfijnen, selecteren, visualiseren, raadplegen en annoteren van mediabronnen en -collecties. Ook zorgen we voor een persoonlijke gebruikersomgeving en zo veel mogelijk informatie over de herkomst en de inhoud van de op het platform aanwezige data.

Wat ging er vooraf?

CLARIAH Media Studies bouwt voort op enkele bestaande zoekmachines en collecties en maakt deze duurzaam beschikbaar. De componenten uit deze zoekmachines worden daarnaast geschikt gemaakt voor het maken van nieuwe combinaties en het gebruik van nieuwe collecties. Tijdens het project blijven vier van de vijf eerder gebouwde tools voor gebruikers beschikbaar. Hieronder vind je per tool een korte omschrijving.
 

DIVE en DIVE+

DIVE is een op historische gebeurtenissen gebaseerde zoekbrowser die openbare data uit musea en bibliotheken toegankelijk, exploreerbaar en navigeerbaar maakt voor onderzoekers en het grote publiek. Dit gebeurt door middel van het automatisch koppelen van metadata over (onder andere) plaatsen en personen. In DIVE+ wordt gewerkt aan een uitbreiding hiervan. DIVE+ geeft onder andere inzicht in de manier waarop automatische kopelingen tussen digitale (media-)erfgoedbronnen mede bepalend zijn voor onze (re)constructies van de geschiedenis. Voor beide versies zijn geen inloggegevens nodig. Meer informatie vind je op het DIVE blog.

CoMERDa

In de zoekmachine CoMERDa (Contextualized Media Research Data) kunnen radio- en televisiecollecties samen met bronnen over de productie, programmering en publieke omroepgeschiedenis getrapt en tegelijkertijd worden doorzocht. Vanwege auteursrechtelijk beperkingen is CoMerDa alleen beschikbaar binnen de muren van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

OHT

Verteld Verleden brengt (meta)data en spraaktranscripten van tientallen oral history-collecties verspreid over Nederland bij elkaar en maakt deze doorzoekbaar op basis van gedetailleerde zoek- en filteropties. De tool bevordert daarmee de toegankelijkheid en doorzoekbaarheid van deze unieke collecties. Geen inloggegevens vereist.

AVResearcherXL

In AVResearcherXL kunnen onderzoekers vergelijkend onderzoek doen tussen radio- en televisiemateriaal en geschreven nieuwsmedia. De tool bestaat uit twee identieke zoekboxen die eigen word clouds, histogrammen en resultatenlijsten genereren, en uit een tijdslijn waar resultaten gecombineerd kunnen worden weergegeven. Door de aanwezigheid van ondertitels spraaktranscripten gedigitaliseerde digitale kranten wordt AVResearcherXL wordt onder andere gebruikt voor onderzoek naar representatie, beeldvorming en discours. Toegang is mogelijk door een account aan te maken met je universitaire e-mailadres.

TROVe

TROVe: TROVe stelt wetenschappers in staat stelt om de verspreiding van nieuws, opinie en debat  te analyseren in verschillende media door de tijd heen. Hiermee kunnen de bijdragen van en onderlinge relaties tussen massamedia en nieuwe (sociale) media onderzocht worden. TROVe geeft inzicht in de manieren waarop media, informatie en individuen het digitale tijdperk verbonden zijn, hoe zij het publieke debat bepalen, en hoe zijn erdoor bepaald worden. Helaas is TROVe vanwege rechten- en serverbeperkingen niet meer beschikbaar tot aan zijn intergratie in de Media Suite. Bekijk hier wel de

" target="_blank">screencast uit 2013.

Hoe ziet onze roadmap eruit?

CLARIAH Media Studies is van start gegaan in 2015. Het ontwikkelen van de Media Suite gebeurt in meerdere cycli van identificatie van gebruikerswensen, ontwikkeling, en gebruikerstesten. Bij de wensen en testfasen betrekken we externe onderzoekers en docenten van verschillende universiteiten. In de zomer van 2017 verwachten we de lancering van een eerste versie, gevolgd door een tweede versie aan het eind van 2018. Hier omheen organiseren we een Summer School met onderzoekssprints en een reeks workshops voor docenten. 

Op de hoogte blijven

Blijf op de hoogte van het project en onze activiteiten via de CLARIAH agenda, nieuwspagina en nieuwsbrief. CLARIAH is ook aanwezig op Twitter en Facebook. Voor specifieke vragen over het CLARIAH Media Studies en samenwerking in onderzoek of onderwijs, mail naar 

Werkpakket 5 (NL)