Event
  • 16 December 2022

De wetten van televisie en de emancipatie van de private emotie

Ter gelegenheid van zijn emeritaat zal prof. dr. Huub Wijfjes, hoogleraar Geschiedenis van de Nederlands radio en televisie (Erik de Vries Leerstoel), vanwege de Stichting Erik en Hans en Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, op vrijdag 16 december 2022 zijn afscheidscollege geven.

Date and time

16 december 2022 om 16:30

Location

Aula der Universiteit, Singel 411 (hoek Spui)

In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte;
de Aula is bereikbaar met de trams 2 en 12, halte Koningsplein, en trams 4, 14, 24 en metro 52, halte Rokin.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van
de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector
Magnificus prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek.

Over het college

Door televisie is de private emotie van burgers meer centraal komen te staan in het publieke debat. Dat heeft zeer positieve kanten (emancipatie, ontspanning, (h)erkenning...) maar brengt ook verschijnselen met zich mee die als negatief of ongewenst worden ervaren: de rol van private emoties in politiek, journalistiek en sport bijvoorbeeld. In hoeverre spelen de specifieke eigenschappen van het medium televisie (de 'wetten') daarbij een rol en hoe moeten we dat in historisch perspectief waarderen? Die vraag staat centraal tijdens het afscheidscollege van Huub Wijfjes op 16 december.

In 70 jaar heeft televisie enorme invloed gekregen. De specifieke eigenschappen of 'wetten' van televisie hebben bijgedragen aan vele ingrijpende veranderingen, waar driftig over gebekvecht is. Talloze politici, topsporters, maatschappelijke belangen, actiegroepen en burgers hebben geklaagd over de manier waarop zij of hun belangen op televisie ten tonele werden gevoerd. Evenzo goed zijn vele burgers dankbaar geweest dat door de televisie hun identiteit eindelijk in het openbaar kon worden gehoord en erkend. Dat laatste heeft er sterk toe bijgedragen dat de private emotie tot het publieke domein is doorgedrongen en zelfs een onlosmakelijk onderdeel van het publiek debat zijn geworden.

In het afscheidscollege van Huub Wijfjes wordt het historisch gegroeide verband tussen televisie en de private emotie nader toegelicht aan de hand van het vele academische onderzoek dat verricht is. Welke consequenties heeft televisie gehad voor de kwaliteit van het openbare debat, de maatschappelijke en politiek ontwikkeling en de voortgang van publieke omroep?