Evenement
  • 29 September 2022
  • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Welkom op de CLARIAH Tech Dag!

CLARIAH organiseert ieder kwartaal een informele 'Tech Dag' waarbij belanghebbenden en geïnteresseerde experts meepraten over de infrastructuurontwikkelingen binnen en buiten CLARIAH.

Datum en tijd

Donderdag 29 september, 13:00 - 17:00

Locatie

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam & online

De eerstvolgende CLARIAH Tech Dag vindt plaats op donderdag 29 september. Op de Tech Dag schenken we ook aandacht aan de technische infrastructurele vraagstukken die spelen bij andere projecten gerelateerd aan CLARIAH.

CLARIAH zet zich in voor de ontwikkeling van een nationale digitale onderzoeksinfrastructuur voor het SSH-domein. Zo'n infrastructuur is veelomvattend. Vandaar dat CLARIAH actief de samenwerking zoekt met andere projecten in Nederland die vanuit verschillende perspectieven aan onderdelen van die nationale infrastructuur werken.

De technische invulling van een digitale onderzoeksinfrastructuur kent een groot aantal uitdagingen. Soms worden die ingegeven door specifieke noden van onderzoekers of databeheerders binnen de infrastructuur, soms hebben die uitdagingen een algemenere technische of praktische achtergrond. Binnen CLARIAH en bovengenoemde projecten zijn ondertussen de belangrijkste uitdagingen in kaart gebracht, wordt er nagedacht over oplossingen en is op verschillende plekken al gestart met ontwikkeling. Bijvoorbeeld rond onderwerpen als het beter beschikbaar maken van tools en data, (veilige) toegang tot grote datasets om zelf data te analyseren en visualiseren (bijvoorbeeld met Jupyter Notebooks of applicaties zoals DRUID), en het maken en bewaren van annotaties rond verschillende typen data sets en verschillende onderdelen van de infrastructuur.

We denken dat het nuttig en belangrijk is om regelmatig met andere DH-projecten en ontwikkelaars in Nederland die werken aan vergelijkbare thema's in gesprek te gaan over de technische oplossingen, mogelijkheden, randvoorwaarden en keuzes bij het ontwikkelen van een gezamenlijke infrastructuur, en gebruik te maken van het enorme potentieel aan kennis en expertise dat in het brede veld aanwezig is. Vanuit die achtergrond organiseert CLARIAH ieder kwartaal informele Tech Dagen.

De Tech Dagen zijn voor iedereen vrij toegankelijk, zowel op locatie als online. Wel is aanmelding vereist. Meld je aan via de onderstaande link.