Learn

Naast tools en datasets gaat CLARIAH ook instructie- en educatiemateriaal creëren voor onderzoekers en digital humanities docenten. Voor Linguïstiek en Mediastudies is er nu al materiaal beschikbaar. Dit is te vinden via de CLARIAH resources overzichtspagina.

Hiermee kun je als onderzoeker:

  • De juiste resources leren vinden
  • Sneller en effectiever leren werken met resources
  • Mogelijkheden gebruiken of ontwikkelen om tools en data in te zetten bij onderwijs
  • Praktijkvoorbeelden bekijken ter inspiratie en aanscherping van onderzoeksvragen
Educatie icon

Ineo: al onze digitale resources op één plek

Met Ineo kunt u digitale bronnen zoeken, doorzoeken, vinden en selecteren voor uw onderzoek in de geestes- en sociale wetenschappen. Geleidelijk aan zal het toegang bieden tot duizenden tools, datasets, workflows, standaarden en educatief materiaal.

Hoe kan “Learn” je helpen?

Omdat gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en kwaliteit voorop staan binnen CLARIAH, voorzien wij alle door ons ontwikkelde infrastructuur, tools, datasets etc. Van tutorials, handleidingen, filmpjes en instructies zodat iedereen zelfstandig aan de slag kan gaan. Daarnaast verwijzen wij naar geplande evenementen, cursussen en educatieve programma’s die zowel direct als indirect betrekking hebben op onze infrastructuur. Bovendien verwijzen wij via de learn-tab naar educatiefmateriaal dat niet door ons wordt aangeboden, maar wel relevant is om van onze middelen gebruik te kunnen maken.

Get started with Learn

De linkjes, filmpjes en platforms waarnaar verwezen wordt onder de tab Learn leiden je naar educatief materiaal dat open access wordt aangeboden, direct te gebruiken is en door ons op kwaliteit is gecontroleerd. Voor workshops, tutorials en (gast)colleges op maat, kun je contact opnemen met liselore.tissen@bb.huc.knaw.nl.