Wie is wie

CLARIAH heeft een Raad van Advies, een bestuur, een dagelijks bestuur/management en werkpakketten vanuit vier verschillende disciplines. Daarnaast wordt CLARIAH ondersteund door een International Advisory Panel.

Bestuur

WP3 Linguïstiek

WP6 Tekst