Organisatie

De bestuursstructuur van CLARIAH bestaat uit een Dagelijks Bestuur, Bestuur, Raad van Advies en International Advisory Panel.

Bestuurlijke overgang

De opeenvolging van de projecten CLARIN-NL, CLARIAH Seed, CLARIAH Core, CLARIAH Plus en vanaf 2024 SSHOC-NL heeft van CLARIAH een landelijk en internationaal begrip gemaakt. De projecten zijn al 13 jaar achter elkaar gefinancierd, waardoor CLARIAH groter is dan de aaneenschakeling aan infrastructuurprojecten. Omdat CLARIAH zal samenwerken met ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) in het nieuwe SSHOC-NL project is het wenselijk dat CLARIAH verandert van een infrastructuurproject naar een op zichzelf staande entiteit CLARIAH-NL (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities in the Netherlands) om continuïteit van opgedane kennis, infrastructuur, workflows, organisatie, samenwerkingsverbanden en netwerken te waarborgen. Deze overgang van het CLARIAH Plus bestuur naar een CLARIAH-NL bestuur zal in het komende jaar plaatsvinden.