Acknowledgements

De CLARIAH-infrastructuur is tot stand gekomen in een reeks projecten van de nationale routekaart voor grootschalige onderzoeksinfrastructuren:

 • CLARIN-NL (2009-2015)
 • CLARIAH-SEED (2014-2015)
 • CLARIAH-CORE (2015-2019)
 • CLARIAH-PLUS (2019-2023)

Het huidige project, CLARIAH-PLUS, wordt mogelijk gemaakt door financiering van NWO (Subsidie ​​184.034.023), door een geldelijke bijdrage van de KNAW en door significante bijdragen in natura vanuit de volgende organisaties (in alfabetische volgorde):

 • Data Archiving and Networked Services (DANS), Den Haag
 • Cluster Geesteswetenschappen KNAW, Amsterdam
 • Huygens Instituut, Amsterdam
 • Instituut voor de Nederlandse Taal, Leiden
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
 • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Nijmegen
 • Meertens Instituut, Amsterdam
 • Nationale Bibliotheek (Koninklijke Bibliotheek), Den Haag
 • Rijksinstituut voor Beeld en Geluid, Hilversum

Deze instellingen hebben zich er ook toe verbonden om CLARIAH ten minste vijf jaar draaiende te houden nadat het CLARIAH-PLUS-project is afgelopen (dus tot 2028).