Liselore Tissen

Liselore Tissen

Communitymanager Educatie & Research, CLARIAH NL • Buitenpromovendus, Universiteit Leiden • Buitenpromovendus, TU Delft

Liselore Tissen is docent Digital Humanities en buitenpromovendus bij Universiteit Leiden (geesteswetenschappen) & Technische Universiteit Delft (faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen). Haar onderzoek betreft de betekenis van 3D-printen voor het kunst(historisch) veld en de perceptie van originele kunstwerken. Daarbij worden niet alleen de filosofische en ethische kwesties geanalyseerd, maar in haar onderzoek wordt er ook aandacht geschonken aan de toepasbaarheid van de technologie voor (technisch) kunsthistorisch onderzoek, de conservering en (museale) presentatie van schilderijen. Daarnaast is zij verbonden aan de KNAW als Face of Science en werkt zij als Education & Research Community Manager voor CLARIAH.