Dirk van Miert

Dirk van Miert

Principal Investigator, CLARIAH NL • Programma-manager Marketing & Communicatie, CLARIAH NL • Director, Huygens Instituut • Universitair Hoofddocent, Universiteit Utrecht

Dirk van Miert is directeur van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur (KNAW) en universitair hoofddocent vroegmoderne cultuurgeschiedenis. Hij legt zich toe op de geschiedenis van kennis. Hij geeft leiding aan een groot ERC Consolidator onderzoeksproject over de Republiek der Letteren.

Profiel: de intellectuele geschiedenis van (vroeg)modern Europa, in het bijzonder kennisgeschiedenis, geleerdennetwerken, briefcultuur, bijbelkritiek, universiteitsgeschiedenis, de geschiedenis van de (klassieke) filologie, humanisme, Duits Idealisme, gender, confessionalisering, en de lange geschiedenis van de Republiek der Letteren (Respublica literaria/literarum).

Van Miert was hoofdredacteur van het tijdschrift Lias. Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources, en voorzitter van Gewina (Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis).