CLARIAH Fellowships 2021

Uit de CLARIAH Fellowship Call 2021 zijn 15 aanvragen gehonoreerd. Het gaat om 8 research fellowships en 7 teaching fellowships, verdeeld over de domeinen Taalkunde, Mediastudies en Sociaaleconomische Geschiedenis.

Illustration of a medieval classroom. Castres, BM, Ms. 3 (Grandes Chroniques de France, c. 1330), fol. 277r (detail)
Illustration of a medieval classroom. Castres, BM, Ms. 3 (Grandes Chroniques de France, c. 1330), fol. 277r (detail)

Het doel van de CLARIAH Fellowships is tweeledig. Enerzijds wordt het gebruik van al ontwikkelde digitale tools, datasets en infrastructuur gestimuleerd. Anderzijds kunnen via dat gebruik de concrete ervaringen ermee binnen onderzoek en onderwijs worden verzameld. Hiermee kunnen de digitale resources, het ondersteunend materiaal en de manier waarop CLARIAH ze aanbiedt, verder worden verbeterd.

Research fellows

 • Automatic CHAT Annotation – a feasibility study; Prof. dr. Frank Wijnen
 • Death, Disease and Data: Enriching Amsterdam’s civil certificates with cause-of-death and Linked Open Data, 1854-1926; Dr. Tim Riswick & Dr. Sanne Muurling
 • Image recognition in pre-modern, popular print collections; Dr. Jeroen Salman
 • Keeping up with HET KLOKHUIS: Trends and Transitions in KidsTV; Dr. Marijke de Valck
 • Patterns in Translation: Using Colibri Core for the Syriac Bible; Prof. dr. Wido van Peursen & Mathias Coeckelbergs
 • FAIR Data for Historical Games; Mr. Carlos Utrilla Guerrero
 • Speech intelligibility of atypical speech - The contribution of ASR and acoustic phonetic features; Dr. Helmer Strik
 • Women of Colour and their Environment. Linking data on Paramaribo (1846); Dr. Thunnis van Oort

In de research fellowships voeren de onderzoekers een klein project uit op basis van een expliciete onderzoeksvraag met behulp van bestaande CLARIAH-data en/of - software. Deze onderzoeksprojecten leveren uiteindelijk op: een onderzoeksartikel, een presentatie op een conferentie of workshop, een lijst met vereisten rond de gebruikte resource (zoals gebruikersbehoeften, wensenlijst, bugs) en een webtekst waarin de gebruikte methode en aanpak worden uitgelegd, gericht op een specifieke gebruikersgroep.

Teaching fellows

 • Connecting to the network of Digital Cultural Heritage; Dr. Karin de Wild
 • Decolonising in the Media Suite: A cross-media analysis of race-related topics in Dutch media; Dr. Asli Ozgen-Tuncer
 • Making Multimodal Storytelling Experiences with Cultural Heritage Materials in the International Classroom; Dr. Berber Hagedoorn
 • Problem-Based Learning as a Model for Teaching Visual and Archival Literacy: The Archival Turn’s Pedagogical Turn’s Critical Turn; Dr. Sanne Koevoets
 • Teaching Rich Archival and Curational Explorations in CLARIAH’s Media Suite; Prof. dr. Susan Aasman
 • The Discovery and Evaluation of Serendipitous Information Encountering in CLARIAH’s Media Suite; Dr. Sabrina Sauer
 • Web-based training for ELAN; Dr. Beyza Sumer

In de teaching fellowships gebruikt een docent aan een Nederlandse universiteit CLARIAH-data en/of -software in een bachelor-, master of research mastercursus, voor een specifieke categorie studenten. Bijvoorbeeld een groep met gelijke achtergrondkennis. De onderwijsprojecten leveren uiteindelijk op: educatief materiaal en een videocollege die aangeboden kunnen worden in het CLARIAH-resourcesportal ‘Ineo’ een lijst van vereisten (zoals gebruikersbehoeften, wensenlijst, bugs) en een blogpost over hoe de studenten het project hebben ervaren. Het educatieve materiaal bestaat uit een gedetailleerde en geïllustreerde set gebruikersinstructies met daarbij, waar mogelijk, aanvullende materialen zoals oefeningen en trainingsbestanden.

Vanaf 2022 zijn presentaties en updates van de fellowship projects te vinden op via de CLARIAH Projects overzichtspagina.