Nieuws
  • 22 Juni 2023

Extra financiële middelen voor vindbaarheid van digitaal erfgoed

Ben je als organisatie van plan de vindbaarheid van je digitaal erfgoed te verbeteren? Wil je meer context geven aan je erfgoed door het te verbinden met andere collecties? Of heb je een geweldig idee om dit verbonden erfgoed te presenteren aan je publiek?

Het ministerie van OCW heeft extra financiële middelen aan het Netwerk Digitaal Erfgoed beschikbaar gesteld om je hierbij te ondersteunen!

Bereik meer publiek met je erfgoedcollectie

Met het aanbod van digitaal erfgoed is er een rijke bron beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in erfgoed en het wil gebruiken. Door zoveel mogelijk te werken volgens dezelfde afspraken en standaarden, komt dit erfgoed voor een breed publiek digitaal toegankelijk. Dit wordt binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) ‘NDE-compatibel werken’ genoemd. Komende tijd zijn er extra mogelijkheden voor erfgoedorganisaties om op dit gebied versneld stappen te maken. Nog mooier: het ministerie van OCW heeft hiervoor extra financiële middelen aan het NDE toegekend.

Zo worden erfgoedorganisaties NDE-compatibel

Samen met allerlei partners in het netwerk zijn afspraken gemaakt om erfgoed op een nog betere manier te verbinden. Dit betekent dat er:

  • gebruikgemaakt wordt van duurzame identifiers om zo bijvoorbeeld de bekende 404-melding te vermijden;
  • gelinkt wordt naar URI’s van gestandaardiseerde termen via het Termennetwerk;
  • erfgoedinformatie wordt gepubliceerd als linked (open) data;
  • datasets vindbaar worden gemaakt voor anderen via het Datasetregister;
  • voor toegang tot beeldcollecties gebruikmaakt van IIIF.

Ook voor publiekstoepassingen zijn er afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met beheerders van provinciale of thematische erfgoedtoepassingen. Zij kunnen NDE-compatibel worden door hun toepassingen in te richten op basis van linked open data en het Datasetregister.

Aan de slag

Organisaties die stappen willen zetten met hun digitaal erfgoed, kunnen nu een projectvoorstel indienen om versneld NDE-compatibel te gaan werken. Meer informatie is te vinden op nde.nl/versnellen.