Julia Neugarten

Julia Neugarten

Medewerker tot Oktober 2022, KNAW Humanities Cluster • Promovendus, Radboud Universiteit

Julia Neugarten rondde in 2021 haar research master Literary Studies af aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoeksinteresses zijn fan communities, fanfiction, digital humanities en food studies. Tijdens haar master liep ze stage bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, waar ze onderzocht hoe de impact van boeken wordt uitgedrukt in online boekreviews. Ook werkte Julia als onderzoeksassistent in het project TRACE: Tracking Radio Archival Collections in Europe. Haar werk verscheen in de Digital Literature Review.

Binnen CLARIAH is Julia verbonden aan werkpakket 6: Tekst. Als Project Lead & Trainee werkt zij aan verschillende use cases waar tools en datasets voor tekstanalyse worden ontwikkeld.