Plenaire interviews

De plenaire onderdelen van de dag bestonden uit gesprekken met muntenexpert Marcel van der Beek en met de directeur van het Nationaal Archief, Afelonne Dek en Dirk van Miert, directeur van het Huygens Instituut en Principal Investigator van CLARIAH.

Erfgoedpresentatie

De conferentie begon met een inleiding over de locatie van de conferentie. Het Muntgebouw Utrecht is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde, verbonden met de geschiedenis van de Nederlandse muntslag. Dagvoorzitter Kirsten Paulus sprak met Marcel van der Beek, voormalig conservator bij Het Nederlands Muntmuseum en Het Geldmuseum en momenteel werkzaam als expert bij Heritage Auctions Europe.

Bekijk de video van de inleiding hieronder:

Stand van zaken

Over de huidige stand van zaken rondom CLARIAH en digitaal erfgoed ging Kirsten Paulus in gesprek met Afelonne Doek en Dirk van Miert. Samen beantwoordden zij vragen als: hoe ontmoeten academische onderzoekers en erfgoedprofessionals elkaar en wisselen zij hun kennis en expertise uit? Wat zijn voorbeelden van vruchtbare samenwerkingen en waarom? Waar zijn nog veel bruggen te slaan?

Bekijk de video van dit onderdeel hieronder:

Om videos te bekijken moet je de advertising cookies accepteren.

Cookies aanpassen