WP1: Disseminatie & Educatie

Disseminatie en Educatie zijn cruciale onderdelen van CLARIAH. We streven naar een actieve onderzoeksgemeenschap die geavanceerde resources helpt ontwikkelen en inzet voor onderzoek en onderwijs.

Een belangrijk onderdeel van CLARIAH is het bij elkaar brengen van Geesteswetenschappers, Sociale wetenschappers en ICT-onderzoekers om de laten zien welke tools, data, standaarden en educatie CLARIAH heeft ontwikkeld, wat daarmee allemaal kan en hoe zij daar gebruik van kunnen maken. Deze resources moeten een essentieel onderdeel worden van het curriculum van studenten uit de Sociale en Geesteswetenschappen.

Om dit te realiseren wordt er voor de komende periode een nieuw Disseminatie- & Educatieplan ontwikkeld . Het beschrijft de verschillende activiteiten om zoveel mogelijk onderzoekers en studenten vertrouwd te maken met het gebruik van digitale tools en data in hun onderzoek en onderwijs. Deels zal dit gaan via lezingen en bijeenkomsten, deels via hands-on trainingen waarbij gebruikers leren hoe ze CLARIAH-resources kunnen zoeken, selecteren en gebruiken.