WP3: Linguïstiek

Werkpakket 3 Linguïstiek ontwikkelt resources en infrastructuur voor het uitvoeren van linguïstisch taalonderzoek. Het beoogt elk onderdeel binnen reguliere linguïstische onderzoeksprojecten te ondersteunen.

WP3 Linguïstische resources

Werkpakket 3 ontwikkelt resources voor onder meer:

 • Het vinden van data en tools (zowel het vinden van bestaande als het creëren van nieuwe data)
 • Automatische, semi-automatische en handmatige verrijking van data met verschillende linguïstische annotaties
 • Het doorzoeken en analyseren van data
 • Visualisatie van zoek- en analyseresultaten
 • Het publiceren van data en tools in de CLARIAH-infrastructuur
 • Het creëren en publiceren van uitgebreide onderzoekspublicaties

Veel van de tools zijn webapplicaties, zodat de gebruiker geen software of gegevens hoeft te downloaden om ze te installeren. Verschillende zijn voorzien van speciale gebruikersinterfaces waardoor voor veel handelingen geen programmeervaardigheden of kennis van query talen nodig is. WP3 biedt ook publicaties aan over (meestal taalkundig) onderzoek met behulp van de CLARIAH-tools en -data.

Desalniettemin vereist het enige training en oefening om alle functionaliteiten en opties van een applicatie te leren kennen, zodat deze zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden gebruikt. Daarom stimuleert WP3 ook de ontwikkeling van educatief materiaal voor reguliere onderdelen van Linguïstiek-curricula. Hierbij kan gedacht worden aan tutorials, tekstuele of video-uitleg van specifieke kenmerken van een applicatie, of uitleg over hoe een bepaald type query geformuleerd kan worden. Maar ook aan methodologische afwegingen van de voor- en nadelen van het gebruik van corpora in het algemeen, automatisch gegenereerde annotaties, enz.

Onderzoek met resources van WP3

Veel verschillende vormen van linguïstisch onderzoek kunnen worden ondersteund door CLARIAH WP3-data en -tools, zoals:

 • Theoretisch taalkundig onderzoek, bijvoorbeeld een gedetailleerde studie over een bepaalde constructie
 • Corpus-linguïstische studies, gebaseerd op de vele grote corpora die de CLARIAH ter beschikking stelt
 • Onderzoek naar taalverwerving, zoals met de CHILDES-boombank in de PaQu-applicatie
 • Onderzoek naar taalvariatie, met bijvoorbeeld de MIMORE-applicatie
 • Lexicologisch en lexicografisch onderzoek, via het analyseren van collocaties in SoNaR via de OpenSoNaR-applicatie

Veel van de WP3-resources kunnen ook worden gebruikt voor andere soorten onderzoek in de geesteswetenschappen, zoals literatuurwetenschap, geschiedenis, religiewetenschappen en filosofie.

Voorbeelden van onderzoek uit WP3 Linguistiek