WP4: Sociaal-economische geschiedenis

Werkpakket 4 richt zich op de ontwikkeling van digitale tools en datasets op het gebied van sociaal-economische geschiedenis.

CLARIAH DataLegend biedt tools om onderzoek uit te breiden met behulp van tabulaire datasets (Excel, csv, etc.), in het bijzonder op het gebied van sociale, economische en demografische geschiedenis. Met onze hulp kunnen onderzoekers hun datasets converteren naar Linked Data en SPARQL-queries gebruiken om deze datasets te publiceren en resultaten en datavisualisaties live op internet te delen.

Naast voordelen op het gebied van datacuratie, repliceerbaarheid en eenvoudige samenwerking, stelt Linked Data onderzoekers in staat hun onderzoek uit te breiden door hun data te koppelen aan andere datasets. Hierdoor kunnen ze variabelen standaardiseren, gegevens contextualiseren en zelfs gemakkelijk nieuwe variabelen aan hun eigen dataset toevoegen. Een dataset met personen uit het 19de-eeuwse Amsterdam kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan huwelijksakten om biografische informatie, familierelaties en beroepen op te halen, aan buurtkaarten om in kaart te brengen waar individuen woonden, en aan historische coderingsschema's zoals HISCO en HISCAM.

Op een vergelijkbare manier kunnen macro-datasets worden gekoppeld aan historische stedelijke bevolkingsaantallen (1300-2000), de Clio-Infra datasets met duizenden landenobservaties op wereldschaal (1500-2000), of aan macro-observaties voor Nederlandse gemeenten (1800-1970). Het resultaat is dat onderzoekers nieuwe vragen kunnen beantwoorden met ‘oude’ gegevens, nieuwe antwoorden op oude vragen kunnen vinden en hun onderzoek kunnen uitbreiden.

Voorbeelden van gebruik van Datalegend-tools