WP5: Mediastudies

Werkpakket 5 richt zich op de ontwikkeling van de CLARIAH Media Suite. De Media Suite vergemakkelijkt de toegang tot belangrijke Nederlandse mediacollecties met geavanceerde multimedia-zoek- en analysetools.

De CLARIAH Media Suite is primair bedoeld als onderzoeksinstrument voor wetenschappers die geïnteresseerd zijn in datagedreven onderzoek met mediacollecties die worden beheerd bij instituten in Nederland zoals Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, KB Nationale Bibliotheek, Eye Film Instituut, DANS, Meertens Instituut, etc. De Media Suite biedt specifieke tools waarmee onderzoekers deze gegevens kunnen zoeken, selecteren, bookmarken, bekijken, annoteren en vergelijken. Alle onderzoekers, docenten en studenten van Nederlandse universiteiten kunnen met hun universitaire inloggegevens inloggen op de Media Suite.

Resources in de Media Suite

De Media Suite geeft toegang tot onder meer:

  • De collectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid met de metadata van ongeveer 1.000.000 radio-, televisie- en andere AV-items, voor het overgrote deel ook met toegang tot gestreamde content;
  • Het Jean Desmet-film-, poster- en bedrijfsarchief van Eye;
  • Oral History interviews uit de collecties van o.a. DANS
  • Diverse AV-collecties van andere erfgoedinstellingen zoals soundbites van het Meertens Instituut.

Het merendeel van de gegevensverzamelingen is in de Nederlandse taal.

Daarnaast biedt de Media Suite ondertitels, TT888 en ASR-bestanden (geautomatiseerde spraakherkenning) van AV-items als zoekfunctie en als mogelijke laag voor video-annotatie in de Media Suite.

Onderzoek doen via de Media Suite

Om auteursrechtelijke redenen kunnen gebruikers de data uit de Media Suite niet naar hun eigen computer exporteren of downloaden. Alle gebruikers krijgen in plaats daarvan een online werkruimte binnen de Media Suite waarin ze hun geselecteerde items, segmentaties en annotaties kunnen opslaan. Het is niet mogelijk om uw eigen dataset binnen de Media Suite te importeren.

De Media Suite ondersteunt vooral ‘close reading’: kwalitatieve inhoudsanalyse en annotatie van audiovisueel materiaal. Voor verkennende kwantitatieve analyse en ‘lezen op afstand’ biedt de Media Suite ook histogrammen en lijndiagrammen als visualisatie- en filteropties.

Alle Media Suite-tools (Search, Explore, Inspect, Compare, Resource Viewer, Workspace) zijn eenvoudig te gebruiken en vereisen geen kennis van Python. Alle tools zijn gebouwd met het principe van tool- en datakritiek in gedachten; er is uitgebreide documentatie en een metadata-inspectietool (Collection Inspector). Voor meer grootschalig en geavanceerd kwantitatief onderzoek kunnen gebruikers met kennis van Python gebruik maken van experimentele Jupyter Notebooks.

We bieden ook een platform voor datastories binnen de Media Suite. Onderzoekers kunnen verhalen ontwikkelen met data uit de Media Suite, waarvoor ze gebruik kunnen maken van de Media Suite tools en de Jupyter Notebooks. De datastories stellen wetenschappers in staat om de eerste resultaten van hun onderzoek in een multimediaal formaat te delen met een breder publiek.

Voorbeelden van onderzoek met de Media Suite