Nieuws
  • 19 December 2021

Call voor maatschappelijke en commerciële projecten 2022

Het CLARIAH-bestuur stelt middelen ter beschikking voor het stimuleren van activiteiten die de maatschappelijke en/of commerciële impact van CLARIAH vergroten. Iedere onderzoeker binnen Nederland kan daarvoor een aanvraag doen.

"Die Armensuppe", Albert Anker (1893)

CLARIAH wil haar potentieel als een centrum voor innovatie maximaal benutten. Niet alleen voor academische instituten, maar ook voor commerciële bedrijven en maatschappelijke partners biedt de CLARIAH-infrastructuur veel mogelijkheden.

Brede relevantie

Het is van groot belang dat de CLARIAH-infrastructuur niet alleen door wetenschappelijk onderzoekers wordt gebruikt, maar ook een maatschappelijke en/of commerciële impact kan hebben. Dit draagt bij aan de lange-termijn duurzaamheid van de CLARIAH-infrastructuur. Het is bovendien één van de door ESFRI geformuleerde Key Performance Indicators voor Landmark infrastructuren zoals CLARIN en DARIAH, en in Nederland dus CLARIAH.

Onderzoeksaanvragen

Nederlandse onderzoekers kunnen een aanvraag doen voor de financiering van een klein onderzoeksproject dat maatschappelijke en/of commerciële impact helpt te realiseren.