Emma Verbree

Emma Verbree

Communicatiemedewerker, CLARIAH NL • Communicatiemedewerker, KNAW Humanities Cluster

Emma Verbree behaalde haar BA in Taal- en Cultuurstudies (major: taalkunde, minor: taalontwikkeling) en haar MA in Meertaligheid & Taalverwerving. Aanvankelijk ging haar interesse primair uit naar taalstoornissen bij menselijke kinderen, totdat ze in aanraking kwam met de onderzoeksstage mens-dier interactie bij KNAW Humanities Cluster. Tijdens deze stage deed ze onderzoek naar vocalisaties van kalveren in de zuivelindustrie en zette dit onderzoek voort tijdens haar masterthesis (en doet dit nog steeds vrijwillig). Nu combineert ze twee banen in de communicatie: één bij Partij voor de Dieren op het Amsterdamse stadhuis, de ander als communicatiemedewerker bij KNAW Humanities Cluster in het Spinhuis. Van hieruit ondersteunt ze vooral de communicatie rondom het CLARIAH-PLUS project.